Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj tha se do të kërkohet fillimi i hetimit disiplinor dhe shkarkimi për gjyqtarët që hoqën vendimin e dënimit me burg të përjetshëm për Dritan Dajtin, i akuzuar për vrasjen e 4 policëve. 

Ajo tha se i është drejtuar me kërkesë ligjore KLGj-së për hetimin e gjyqtarëve Skënder Damini, Aleks Nikotli dhe Petrit Aliu.

Gjonaj: Pas verifikimit paraprak kësaj çështjeje, si Ministre e Drejtësisë kam vlerësuar se ka vend për fillimin e hetimit disiplinor për shkelje të renda profesionale që diskreditojnë pozitën dhe figurën e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës, nga ana e gjyqtarëve Skënder Damini dhe Petrit Aliu të Gjykatës së Apelit Vlorë si dhe Aleks Nikotli i Gjykatës së Apelit Shkodër.  Për këtë arsye, sot i jam drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Inspektoratit me kërkesë zyrtare për fillimin e hetimit disiplinor dhe marrjen e vendimit të shkarkimit nga detyra ndaj gjyqtarëve të sipërpërmendur si dhe kryerjen e një hetimi të thelluar administrativ për këtë dosjes. 

Nga verifikimet e kryera deri tani rezulton se: 

• Gjyqtarët e sipërpërmendur kanë pranuar një kërkesë për gjykim të shkurtuar në kushtet kur kjo kërkesë në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda ishte paraqitur jashtë afateve të parashikuara nga ligji. Sipas rregullave procedurale në fuqi në kohën e paraqitjes së kërkesës (në bazë të nenit 403 i Kodit të Procedurës Penale), kërkesa e të pandehurit për gjykimin të shkurtuar depozitohet të paktën tre ditë përpara datës së seancës të përcaktuar. Gjykata e Apelit për Krimet e Renda ka disponuar në kundërshtim me nenin 403 të Kodit të Procedurës Penale, në kushtet kur, kjo kërkesa është paraqitur pasi është deklaruar nga gjykata hapja e shqyrtimit gjyqësor në përputhje me parashikimet ligjore të procedurës penale. 

• Vendimi gjithashtu është në kundërshtim të hapur dhe me vendimet unifikuese të Gjykatës së Lartë (dhe përmend vendimin numër 2 të vitit 2003), ku sipas këtij vendimi Gjykimi i shkurtuar ka vlerë për ekonomi gjyqësore, sepse thjeshton dhe shkurton procedurat, rrit shpejtësinë dhe efektivitetin e gjykimit. 

Mbajtur në konsiderate të numrit të lartë të seancave gjyqësore në Shkallen e Parë edhe më tej edhe sagën e proceseve gjyqësore për një periudhë pothuajse 10-vjeçare, të cilët kanë vendosur burgimin e përjetshëm, nuk justifikojnë vendimmarrjen për gjykimin e shkurtuar në Gjykatën e Apelit të Krimeve të Rënda. 

Duke analizuar këto sa përmenda më sipër, dhe argumente të tjerë ligjorë, kërkesa e Ministrisë se Drejtësisë është depozituar ditën e sotme pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor për një hetim të thelluar të dosjes dhe vendimmarrjen përkatëse ndaj gjyqtarëve. 

Jam besimplotë se KLGJ do të veprojë shpejt duke marrë të gjitha masat e nevojshme për procedimin disiplinor të gjyqtarëve konformë ligjit në këtë çështje. Ju bëj me dije se reagimi i qeverisë ndaj kësaj vendimmarrje të paprecedent nuk ndalet as këtu dhe as me kaq.

 

/Ora News.tv/